15h30 ngày 31.8.2018, Chi bộ 2 trường THPT Trà Ôn tiến hành họp lệ chi bộ thường kỳ đồng thời làm lễ trao quyết định chuyển đảng chính thức và phát thẻ Đảng cho các đồng chí trong chi bộ

Đồng chí Bí thư Đồng Xuân Tươi đọc các quyết định

Trao quyết định chuyển đảng chính thức cho đồng chí Trương Thị Mai Ly

Phát thẻ đảng viên cho 02 đồng chí Lê Thúy An và Nguyễn Hoàng Hiếu