Những nhà giáo ưu tú trong lịch sử Việt Nam hội tụ đầy đủ: Tâm, tầm và tài đã có những đóng góp không nhỏ vào nền giáo dục nước nhà và được lưu danh sử sách.

                                                                                         https://infographics.vn/nhung-nha-giao-uu-tu-trong-lich-su-viet-nam/1920.vna