Đọc sách là một thói quen bổ ích vì sách được ví như ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.